𝗙𝗘𝗨 𝗭𝘄𝗼𝗹𝗹𝗲 𝘇𝗶𝗲𝘁 𝘇𝗶𝗰𝗵 𝗴𝗲𝗱𝘄𝗼𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗲𝗶𝘁𝗲𝗻 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝗼𝗻𝗯𝗲𝗽𝗮𝗮𝗹𝗱𝗲 𝘁𝗶𝗷𝗱 𝘁𝗲 𝘀𝘁𝗮𝗸𝗲𝗻

Afgelopen week hebben wij helaas een beslissing moeten nemen die ons als groep diep raakt en niet lichtvaardig tot stand is gekomen. Wij voelen ons door de directie, Xander Czaikowski, genoodzaakt al onze activiteiten voor onbepaalde tijd te staken. Het wordt ons onmogelijk gemaakt om onze club, stad en spelers te ondersteunen op de manier zoals men in het stadion van ons gewend is- en de spelers en stad verdienen. Op de tribunes betekent dit concreet: geen sfeeracties en ondersteuning middels trommels en vlaggen voor onbepaalde tijd.

Het rommelt namelijk al geruime tijd aan-en om de Ceintuurbaan. Onze FC is dit seizoen structureel, bijna wekelijks negatief in het nieuws. De kloof tussen club en supporters is op dit moment groter dan ooit. Met name tussen de fanatieke aanhang en directie zijn verhoudingen verziekt en is er geen communicatie meer. Hierbij willen we benadrukken; wij als supporters zijn zeker niet altijd heilig en zijn ook deels verantwoordelijk voor de ontstane situatie. Echter zijn er voorafgaand aan dit voetbalseizoen duidelijke afspraken gemaakt met de directie en veiligheidsorganisatie, met als belangrijkste speerpunt: ‘supportersgroepen en club communiceren open en blijvend met elkaar, juist in het geval van incidenten’.

‘𝗢𝗻𝗺𝗼𝗴𝗲𝗹𝗶𝗷𝗸 𝗴𝗲𝗺𝗮𝗮𝗸𝘁’

N.a.v. het incident ‘rookpotten in het uitvak tegen de GAE’ heeft de politie onze opslagruimtes doorzocht. Vervolgens zijn er door de club nieuwe sloten geplaatst en zijn wij hier niet over ingelicht. Laten we vooropstellen dat deze opslagruimtes, evenals wij als groep, op geen enkele wijze bij deze actie betrokken zijn. Wel hebben de lokale veldwachters een aantal fakkels gevonden die daar nog lagen van de laatste training van GAE (fakkels waren hier gedoogd). Wij krijgen de mogelijkheid om onze spullen onder begeleiding van de veiligheidsorganisatie op te halen. De club heeft ons medegedeeld dat wij de opslagruimtes niet meer terug krijgen. Zonder opslagruimtes wordt het onmogelijk om sfeeracties te organiseren. Hierdoor worden wij, door toedoen van de directie, ervan weerhouden de club en haar spelers te supporten op de fanatieke en passievolle wijze waarop men dit van ons gewend is. Het raakt ons diep dat wij na 12 jaar fanatieke support zonder communicatie vanuit de directie, eruit gegooid worden.

‘𝗛𝗮𝗻𝗱 𝗶𝗻 𝗲𝗶𝗴𝗲𝗻 𝗯𝗼𝗲𝘇𝗲𝗺’

Belangrijk is om in eerste instantie reflectief naar ons eigen handelen en de mogelijke invloed die ons handelen heeft gehad op de besluitvorming van de directie te kijken. Daarover kunnen we eerlijk zijn; wij zijn niet altijd heilig. Namens FEU Zwolle zetten wij ons in voor de club middels vocale en zichtbare ondersteuning. Wij doen dit op een manier die binnen de supporterscultuur past. Ja, wij doen dat met de beste intenties en nee, wij hebben daarin niet altijd een juiste keuze gemaakt. Wij willen benadrukken dat FEU Zwolle niet staat voor geweld.

“𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗿𝘀 𝘄𝗶𝗹𝗹𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗮𝗻𝘁𝘄𝗼𝗼𝗿𝗱𝗲𝗹𝗶𝗷𝗸𝗵𝗲𝗶𝗱 𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻.”

Wanneer wij als groep een fout begaan willen wij hiervoor verantwoordelijkheid dragen. Wij hebben bij alle incidenten rondom de club altijd de hand uitgestoken richting de club om gezamenlijk problematiek op te lossen. Een voorbeeld betreffende het huidige seizoen is de straf die de club vanuit de KNVB opgelegd kreeg om de gehele Noord-tribune leeg te houden n.a.v. een FEU Zwolle pyro in de laatste wedstrijd in het promotie seizoen tegen Roda JC. Wij hebben op eigen initiatief aangedragen dat FEU Zwolle niet aanwezig zou zijn bij de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam, zodat de Noord-tribune niet collectief gestraft zou hoeven worden. De club wilde hierin meegaan, de KNVB wees dit voorstel echter af waardoor er tóch collectief gestraft werd.

Ook zijn op ons initiatief n.a.v. het incident bij FC Eindhoven alle groepen bij elkaar gekomen om in te zetten op meer sociale controle en het tegengaan van incidenten. Als dank van de club kregen wij twee dagen later het bericht dat zwaaivlaggen en sfeeracties voor onbepaalde tijd verboden waren als maatregel voor het incident bij FC Eindhoven. De laatste thuiswedstrijd van het KKD seizoen hebben wij als groep voorafgaand aan ‘de Walk to the Stadium’ het initiatief genomen om met club, politie en gemeente om tafel te gaan om deze tocht in goede banen te leiden.

‘𝗗𝗲 𝗿𝗼𝗹 𝘃𝗮𝗻 𝗱𝗲 𝗰𝗹𝘂𝗯’

Zoals beschreven is onze insteek altijd geweest een goede samenwerkingsrelatie te onderhouden met de club. Wij zien momenteel een directie die hier a.d.h.v. gemaakte keuzes niet meer voor open staat en samenwerking met supporters doelbewust lijkt te ontwijken, of zelfs te saboteren en gemaakte afspraken consequent niet nakomt.

Onze constatering is een directie die niet meer met supporters communiceert, maar middels leugens en onvolledige informatie in de media.

Slechts enkele voorbeelden zijn:

- Leugens middels een eigen statement over de gevolgde procedure tot ontzegging tijdens de thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Brieven werden, aan personen die zich nog onbewust waren van ontzegging, immers wel uitgedeeld op de tribune en persoonlijke seizoenskaarten waren niet geblokkeerd.

- Leugens in de media over het niet willen meewerken aan het inspecteren van een tifo voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Utrecht. Dit doek is immers onder toezicht van een steward uitgerold. De steward heeft ‘akkoord’ gegeven op het uitrollen, erkende Xander tijdens de Forumavond.

- Leugens in de media over omzet die door de club zou zijn misgelopen (stigmatisering over de rug van supporters) in de wedstrijd tegen GAE. PEC heeft een deal met Lumen (zie prijslijst) waardoor de club absoluut geen 60.000 euro bieromzet misloopt door één wedstrijd.

- Afspraken tussen club en FEU over een x- aantal keer gedoogde toestemming tot ondersteuning middels pyrotechnische materialen per seizoen worden niet nagekomen door de club.

- Afspraken tussen de lokale driehoek, club en supporters over de inzet van een onafhankelijke gedragscommissie, vastgesteld in samenwerkingsconvenant, worden door de club niet nagekomen. De afspraken in het samenwerkingsconvenant zijn volgens bewoording van de club gemaakt om ‘’het aantal incidenten en de daaruit voortvloeiende vooronderzoeken en mogelijke sancties (waaronder boetes) vanuit de KNVB verder terug te dringen.’’ Recent is gebleken dat de club de onafhankelijke gedragscommissie meermaals heeft omzeild.

- Xander noemt in zijn updates meermaals dat supportersgroepen ingelicht zijn over bepaalde zaken, zoals bijvoorbeeld het afwijzen van een pyro voor de wedstrijd tegen GAE door de KNVB. Ook dit is een beproefde tactiek, geen van de groepen is hier namelijk over ingelicht.

*We beschikken over geluidsfragmenten die bovenstaande punten bewijzen. Om geen karaktermoord te plegen maken we de geluidsfragmenten waaruit o.a. bovengenoemde feitelijke onwaarheden blijken niet openbaar.

De door de directie genoemde feitelijke onwaarheden scheppen onterecht een negatief beeld over supporters, waarvan de werking stigmatiserend is in de huidige discussie omtrent voetbalsupporters. Uitspraken in de media en op de clubsite geplaatste statements en ‘updates’ zijn niet transparant, maar in eigen belang. Wij zien het patroon: ‘straatje schoonvegen door verantwoordelijkheden af te schuiven op anderen.’

Daarnaast is het niet bevorderlijk dat de directie begin dit seizoen een veiligheidsmanager heeft aangesteld, die nul werkervaring heeft op dat niveau en in uitvoering onwetend blijkt. De huidige veiligheidsmanager, Randy Meeuwesse, was bij FC Utrecht slechts verantwoordelijk voor het bekijken van camerabeelden. Zijn incompetentie werd zichtbaar toen de veiligheidsmanager, volgens de club niet op de hoogte van was van de, door de club, extra beschikbaar gestelde rijen rondom het uitvak voorafgaand aan de eerste wedstrijd van het seizoen. Zijn onwetendheid bleek al toen wij deze persoon aan het begin van het seizoen moesten uitleggen wat een tifo-actie was. In plaats van meedenken met supporters is deze veiligheidsmanager er slechts op uit om zaken voor ons moeilijker te maken. Denk aan het eisen van het impregneren van eenmalige sfeeracties. Iets wat voorheen nooit nodig is geweest en onze groep onnodig behoorlijk op kosten jaagt. Op andere dossiers worden we maandenlang van het kastje naar de muur gestuurd, bijvoorbeeld als het gaat om het creëren van een capostand. Iets wat door de club al in december 2022 is toegezegd.

Zoals in de media groot is opgenomen is PEC Zwolle koploper qua ongeregeldheden. Geconcludeerd werd dat het overgrote deel aan ongeregeldheden plaatsvond in het degradatie seizoen. En passant willen wij daarover melden dat onze positie als koploper eerder te maken heeft met de vorige veiligheidscoördinator die te laks was om fatsoenlijke bezwaarschriften bij de KNVB in te dienen, dan met het daadwerkelijke aantal incidenten ten opzichte van andere clubs. Dit is bevestigd door meerdere bronnen binnen de club. Geconstateerd werd dat het aantal incidenten in het afgelopen seizoen is teruggedrongen middels sociale controle op de tribune. FEU Zwolle heeft hier een positieve en effectieve bijdrage aan geleverd. Denk onder andere aan het aanspreken van biergooiers en vuurwerkafstekers.

‘𝗜𝗻 𝗵𝗼𝗲𝘃𝗲𝗿𝗿𝗲 𝗻𝗲𝗲𝗺𝘁 𝗱𝗲 𝗰𝗹𝘂𝗯 𝘃𝗲𝗿𝗮𝗻𝘁𝘄𝗼𝗼𝗿𝗱𝗲𝗹𝗶𝗷𝗸𝗵𝗲𝗶𝗱?’

Wat wij al eerder ondervonden, werd en public bevestigd door de gegeven antwoorden tijdens de Forumavond. In deze door directie gegeven antwoorden werden verantwoordelijkheden afgeschoven op anderen en werd de rol die de club heeft als primair verantwoordelijke niet verwoord. Dit lijkt gedurende dit seizoen een patroon te zijn. Of de directie zijn eigen rol niet in wil- of kan zien is een blijvende vraag. Xander lijkt in zijn antwoorden geen besef te hebben van oorzaak-gevolg redenaties wanneer het om supporters gaat. Dat zijn eigen organisatie wellicht een grote rol speelt in het ontstaan van incidenten komt niet bij hem op. De club lijkt drukker met het blussen van een brand dan met het voorkomen ervan. In de huidige geconstateerde koers ligt de focus enkel op ‘gevolgen’ (lees: incidenten) zoals de aanwezigen bij de Forumavond hebben ondervonden. Gevolgen kunnen echter pas (structureel) worden opgelost door te kijken naar de oorzaak van een incident.

‘𝗛𝗼𝗲 𝘃𝗶𝗻𝗱 𝗫𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗱𝗮𝘁 𝗵𝗲𝘁 𝗴𝗮𝗮𝘁?’

Op de vraag in hoeverre de huidige veiligheidsorganisatie grip heeft op de huidige situatie gezien het aantal incidenten, werd tot driemaal toe niet ingegaan. Opmerkelijk, gezien Xander dit onderwerp aan het begin van de forumavond zelf introduceerde middels de bewoording "supporters problematiek." Dat het een relevante vraag betreft, blijkt uit de recente vragen van de -bijna voltallige- gemeenteraad aan burgemeester Peter Snijders.

Momenteel wordt geconcludeerd dat de club en haar supporters, mede door de rol die de club middels de media inneemt tegenover supporters, steeds verder uit elkaar komen te staan. Xander zijn woorden over de band met supporters: “Nou, die is weleens beter geweest. Laat ik het zo uitdrukken.”

#samenpeczwolle #zijaanzij

𝗥𝗲𝘀𝘂𝗺𝗲𝗿𝗲𝗻𝗱

De club is momenteel onpeilbaar in haar keuzes. ‘’Altijd. Overal. Support.’’ maar gelijktijdig bijdragen aan verdeeldheid tussen supporters middels onvolledige informatie en onwaarheden in de media en op eigen kanalen. De directie en veiligheidsorganisatie maken onbegrijpelijke beslissingen, pretenderen transparant te zijn in communicatie en ‘op orde’ in uitvoering.

Wij hebben hier zorgen over.

Uiteraard blijven wij ons inzetten voor onze club en stad en hopen wij dat we weer sfeer kunnen maken op de manier waarop men dat van ons gewend is- en de spelers verdienen! Een frisse wind in de huidige besluitvorming van de club lijkt hier voor nodig te zijn. Verantwoordelijkheid nemen en wijzen naar anderen begint bij jezelf.

𝗩𝗥𝗜𝗝𝗛𝗘𝗜𝗗 𝗩𝗢𝗢𝗥 𝗨𝗟𝗧𝗥𝗔𝗦

Ultras FEU Zwolle

Aanbevolen producten